Postgraduálne štúdium

Čo pomôže súčasným IKT firmám v napredovaní a raste? V čom potrebujú vzdelávať svojich kľúčových ľudí?  Ako vytvárať nové produkty a presadiť ich na svetových trhoch?
V spolupráci s našimi budúcimi klientmi pripravujeme ročné vzdelávacie programy pre zamestnancov vo vybranej IKT problematike. Zapájame špičkových medzinárodných expertov, ktorí prezradia svoje know-how na inovácie vo firmách.