VŠ vzdelávanie v IKT

Chceme vybudovať nový, inovatívny model vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Budúcnosť IKT zabezpečí práve kvalitná vzdelávacia inštitúcia pre ľudí, ktorí budú tvoriť budúcnosť v IKT.
Hľadáme partnerov, ktorí chcú spolu s nami tvoriť nový, inovatívny model vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.