Výskumné projekty

Inovatívne projekty

Hľadáte riešenie vo vašom výskume alebo partnera do vášho výskumného projektu?

Vieme prispieť svojimi expertnými vedomosťami v oblasti process mining a mobile computing. Zastrešíme riešenie výskumných tém v oblastiach big data, cloud computing, internet of things alebo cyber security.

Vzdelávame – podporujeme kvalitu – prepájame